Odkrywamy sekrety miejsc i pasje ich mieszkańców

Tym razem pracowaliśmy nad filmami z młodzieżą od Górali Białych, Pienińskich, Spiskich i Nadpopradzkich. Pomysłów nie brakowało!

Ostatnia już grupa młodzieży rozpoczęła swoje przygotowania do pracy w projekcie "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski".

Młodzież z subregionu zachodniego (Kliszczacy, Zagórzanie, Orawianie i Babiogórcy) przygotowywała się do prowadzenia wywiadów podczas swoich pierwszych warsztatów w Toporzysku (9-10.11.2018)

Laureaci konkursu dziennikarskiego na prace o dziedzictwie niematerialnym swojego regionu gościli w redakcji Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego w Krakowie.

Młodzież ze wschodu (Górale Pienińscy, Spiscy, Biali i Nadpopradzcy) spotkała się na pierwszych warsztatach dziennikarskich w roku szkolnym 2018/2019.

W weekend 6-7 października odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty dla sekcji fotograficzno-filmowej z subregionu wschodniego (czyli od Górali Białych, Nadpopradzkich, Spiskich i Pienińskich).

U Górali Spiskich (Łapsze Wyżne, 7-8.09.2018), Nadpopradzkich (Piwniczna-Zdrój, 24-25.09.2018), Pienińskich (Krościenko n. Dunajcem, 27-28.09.2018) i Białych (Łącko, 1-2.10.2018) odbyły się warsztaty dotyczące odkrywania dziedzictwa z udziałem tegorocznej ekipy wolontariuszy młodzieżowych i osób zainteresowanych miejscowymi tradycjami, kulturą i historią.

30 września br. podczas Babiogórskiej Jesieni w Zawoi odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla wolontariuszy młodzieżowych z subregionu zachodniego (od Kliszczaków, Orawian, Babiogórców i Zagórzan), którzy w zeszłym roku tak ciężko pracowali nad dokumentowaniem niematerialnego dziedzictwa kulturowego swoich regionów.

Aktualne projekty