Odkrywamy sekrety miejsc i pasje ich mieszkańców

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru newslettera projektu pt. "Edukacja medialna dla rodziców" (Media literacy for parents), w ramach którego wspólnie z partnerami z 5 europejskich krajów przygotowujemy program warsztatów podnoszących kompetencje medialne rodziców.

Rozpoczęliśmy niedawno międzynarodowy projekt dot. edukacji medialnej rodziców (Media Literacy for Parents), w ramach którego prowadzimy badania ankietowe.
 

Aktualne projekty: