Odkrywamy sekrety miejsc i pasje ich mieszkańców

W dniach 19 czerwca w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce oraz 24 czerwca w Rożnowie w gminie Gródek nad Dunajcem odbyły się warsztaty zorganizowane przez naszą Fundację w ramach projektu Przestrzeń dla seniorów 3.0, a służące poprawie jakości lokalnej architektury otaczajacej seniorów.

W drugiej połowie maja Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki Edycji 2020 Otwartego Konkursu Ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Nasza fundacja otrzymała środki na realizację kolejnego projektu.

Aktualne projekty: