Odkrywamy sekrety miejsc i pasje ich mieszkańców

Rozpoczęliśmy cykl warsztatów dla przyjaznej przestrzeni! (19-24.06)

W dniach 19 czerwca w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce oraz 24 czerwca w Rożnowie w gminie Gródek nad Dunajcem odbyły się warsztaty zorganizowane przez naszą Fundację w ramach projektu Przestrzeń dla seniorów 3.0, a służące poprawie jakości lokalnej architektury otaczajacej seniorów.

Spotkania prowadziła architekt Dagmara Turska-Janeczek, która po powitaniu uczestników i wprowadzeniu do warsztatów zaprezentowała założenia programu, a także wprowadziła uczestników w problematykę związaną z projektowaniem przestrzeni. Następnie odbyły się spacery badawcze, w trakcie których seniorzy wskazywali miejsca wymagające interwencji dla poprawy jakości życia mieszkańców. Na koniec odbył się przegląd zebranych materiałów i postawiono wnioski z pierwszego etapu prac. 

Dziękując wszystkim seniorom za udział w tych wydarzeniach, przypominamy, że na pierwsze dni lipca zaplanowane zostały warsztaty o tym samym charakterze są w Michałowicach i Wojciechowie. 

 

 

Aktualne projekty: