Odkrywamy sekrety miejsc i pasje ich mieszkańców

Intensywny lipiec - pracowaliśmy z seniorami już w ośmiu gminach!

W ramach projektu "Przestrzeń dla seniorów 3.0", na obszarze trzech województw prowadziliśmy w lipcu cały szereg działań służących realizacji różnych nakreślonych w projekcie celów.

2 lipca w gminie Kozłów, 7 lipca w gminie Wąwolnica, a także dwa dni później w Krynicy-Zdroju pomagaliśmy w postawieniu diagnozy potrzeb seniorów, której efektem będzie stworzenie polityki senioralnej w tych miejscowościach. 3 lipca w Miechowie przygotowywaliśmy się do wdrażania wybranych aspektów uchwalonej już polityki senioralnej. 2 lipca w Michałowicach, 7 lipca w Wojciechowie i 8 lipca Nałęczowie badaliśmy lokalną przestrzeń publiczną i dyskutowaliśmy, jak przekształcić ją z myślą o potrzebach seniorów. 15 lipca w Kłobucku uczestniczyliśmy we podstawowym etapie rozwoju przestrzeni dla seniorów, a mianowicie w tworzeniu gminnej rady seniorów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich obywatelską aktywność i twórcze uczestnictwo. 

To jest bardzo aktywny lipiec dla Fundacji - w rozpoczętym tygodniu czekają nas kolejne prace, o którym niebawem napiszemy! 

 

Aktualne projekty: