Odkrywamy sekrety miejsc i pasje ich mieszkańców

Za nami kolejna seria warsztatów z seniorami

Za nami kolejna seria warsztatów z seniorami w ramach projektu "Przestrzeń dla seniorów 3.0".

Tym razem pracowaliśmy nad: tworzeniem gminnej rady seniorów (w Bobowej - 23.07), przygotowaniem diagnozy potrzeb seniorów (w Zielonkach - 29.07), wdrożeniem polityki senioralnej (w Jordanowie - 20.07, Zawoi - 21.07, Zabierzowie - 22.07) oraz projektowaniem koncepcji zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych na potrzeby seniorów (w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce - 28.07 i Michałowice - 29.07). Wspólnie z seniorami pracujemy nad statutami nowych gminnych rad seniorów, pytaniami do ankiet badających potrzeby seniorów w gminie, wyborem działań z polityk senioralnych do wdrożenia oraz koncepcjami zagospodarowania wybranych miejsc. Już niebawem będziemy mogli napisać więcej o efektach tych działań.

ASOS logo 300px

Aktualne projekty: