Za nami pierwsze posiedzenie Rady Fundacji Mapa Pasji (1.06.2017)

1 czerwca br. odbyło się I Posiedzenie Rady Fundacji Mapa Pasji, podczas którego zapadły ważne decyzje. Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 rok, dokonała zmian w Zarządzie Fundacji, przyjęła kolejne dwie osoby do swego grona oraz zatwierdziła proponowane zmiany w statucie. 

Tym samym od 1 czerwca w skład Rady Fundacji wchodzą:

  • Marta Henzler, Przewodnicząca
  • Bernadetta Zawilińska
  • Lidia Kuczmierowska
  • Barbara Grzesiek

W skład Zarządu wchodzą natomiast:

  • Anna Jarzębska, Prezes Zarządu
  • Krzysztof Florys, Wiceprezes Zarządu