Oświadczenie dot. "Wypraw Odkrywców"

Drodzy Partnerzy i Odkrywcy!

W 2008 roku uwierzyliśmy, że trasy z wierszowanymi opowieściami i zagadkami prowadzącymi do skarbu są doskonałym sposobem na promocję miejscowości i regionów, edukację ich mieszkańców, rozwój turystyki dziedzictwa i lokalnej przedsiębiorczości. Opierają się one na metodyce „Valley Quest”, której uczył nas Steven Glazer, jej twórca, który rozwinął ją w Stanach Zjednoczonych. Potwierdzeniem tego są dyplomy trenerów questingu wydane przez Stevena. Nasz Zespół przez niemal dziesięć lat stworzył w Polsce ponad sto tego typu tras – questów (z ang. quest – zagadka, zadanie). Po polsku nazwaliśmy je Wyprawami Odkrywców.

Ku naszemu zaskoczeniu, Fundacja Questingu (powstała pod koniec 2013 roku) zarejestrowała słowo „questing” jako swój znak towarowy i, pod groźbą sankcji prawnych, zażądała od nas wysokich opłat za jego używanie. Budzi to nasz głęboki sprzeciw, gdyż naszym zdaniem jest to określenie rodzajowe, oznaczające określony typ gier, funkcjonujące w Polsce od 2006 roku. Nie chcemy jednak wchodzić w wyniszczający spór sądowy, dlatego wspólnie z naszymi współpracownikami z portalu www.questy.com.pl postanowiliśmy postawić całkiem na polską nazwę „Wyprawy Odkrywców”, która jest także dobrze znana naszym Partnerom i Odbiorcom.

Naszą misją jest upowszechnianie tego typu odkrywania dziedzictwa wśród szerokiego grona odbiorców, a naszą wizytówką – jakość tras, którą zapewnia najbardziej doświadczony zespół trenerów Valley Quest w Polsce, do którego należy Fundacja Mapa Pasji.

Zapraszamy na Wyprawy Odkrywców!