"Przestrzeń dla seniorów 3.0"

W drugiej połowie maja Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki Edycji 2020 Otwartego Konkursu Ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Nasza fundacja otrzymała środki na realizację kolejnego projektu.

 W ramach projektu "Przestrzeń dla Seniorów 3.0" ponownie zaprosimy seniorów do:

  • tworzenia gminnych rad seniorów w miejscach, w których jeszcze one nie działają
  • planowania przyjaznej dla nich przestrzeni publicznej i organizowania w niej inicjatyw
  • diagnozy potrzeb i tworzenia polityki senioralnej w gminach
  • wdrożenia wybranych aspektów polityki senioralnej

Zainaugurujemy także prorgam szkoleniowy Akademia Aktywnego Seniora, której powstanie ma pomóc liderom senioralnym skuteczniej działać w ich społecznościach. 

W związku z ciągle jeszcze ograniczonymi możliwościami realizacji zaplanowanych spotkań i wyjazdów rozważamy różne koncepcje i metody działania. Osoby pragnące być na bieżąco z działaniami Fundacji zapraszamy na stronę facebookową - https://www.facebook.com/MapaPasji/

 

Wyniki konkursu - materiały do ściągnięcia

 

ASOS logo 300px