Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży z subregionu zachodniego (11-12.05.2019)

Młodzi dziennikarze z regionu Górali Orawskich, Babiogórskich, Zagórzan i Kliszczaków wzięli udział w ostatnich warsztatach w ramach projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski". Warsztaty poprowadził Leszek Rafalski, dziennikarz i pracownik UJ.

 To ostatnie warsztaty dla tej grupy młodzieży. Ich celem był przede wszystkim przegląd wstępnych wersji prac konkursowych uczestników - przygotowanych przez nich wywiadów i reportaży na temat lokalnej kultury, tradycji i zwyczajów, twórczości ludowej, poezji, muzyki i tańców. Uczestnicy warsztatów dostali informacje zwrotne i wskazówki, jak poprawić swoje prace, by lepiej się je czytało. Niektórzy będą musieli jeszcze powrócić do swoich rozmówców i zadać im dodatkowe pytania. Trzymamy kciuki, by efekt był jak najlepszy :)

500 MRPO loga stopka 1500px