Obradowaliśmy...

Za nami dwa ważne robocze spotkania w ramach projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski": spotkanie partnerów projektu 27 czerwca br. w Rabce-Zdroju i spotkanie jury konkursu dziennikarskiego i foto-video dla młodzieży (2 lipca br. w Krakowie).

Oba spotkania były twórcze i konstruktywne. Na pierwszym podsumowaliśmy tegoroczny cykl pracy z młodzieżą, omówiliśmy planowane na lato badania etnograficzne oraz uzgodniliśmy wstępnie dalszy harmonogram realizacji projektu i sposób upowszechniania jego rezultatów. Na drugim - jury konkursowe dokonało wspólnej oceny prac młodzieży w kategorii dziennikarskiej (wywiady i reportaże) oraz filmowej i fotograficznej. Wyniki konkursu ogłosimy już 10 lipca!

500 MRPO loga stopka 1500px