Druga grupa młodzieży nagrodzona! (Zawoja, 29.09.2019)

Młodzież z regionu Górali Babiogórskich, Orawskich, Kliszczaków i Zagórzan odebrała nagrody za najlepsze prace dziennikarskie i fotograficzno-filmowe 29 września br. podczas Babiogórskiej Jesieni w Zawoi.

Konkurs na najlepsze prace odbył się w ramach projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski". Przez cały rok szkolny 2018/2019 młodzież pracowała nad dokumentowaniem niematerialnego dziedzictwa kulturowego (czyli m.in. zwyczajów, tradycji, tańców, legend, poezji, gwary i technik rękodzieła) swoich regionów. Najciekawsze filmy, cykle fotografii, wywiady i reportaże literackie zostały nagrodzone w konkursie, a wszyscy wolontariusze otrzymali zaświadczenia udziału w projekcie. 

Dziękujemy Akademii Fotografii w Krakowie za ufundowanie nagród w postaci voucherów na warsztaty wideo dla najlepszego filmowca w naszej ekipie. Pozostałe nagrody rzeczowe zostały zakupione ze środków projektu pt. "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski", dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu RPO WM 2014-2020. Podziękowania również dla Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi za organizację wręczenia nagród podczas Babiogórskiej Jesieni.

Laureatom gratulujemy, a wszystkim wolontariuszom dziękujemy za pracę na rzecz projektu. Prace młodzieży można czytać i oglądać na stronie www.skarbygorali.pl

500 MRPO loga stopka 1500px