Spotkanie projektu Skarby Górali w Toporzysku, 4.02.2020

W Toporzysku k. Jordanowa odbyło się we wtorek 4 lutego br. kolejne (przedostatnie już) spotkanie partnerów projektu pt. "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski" (w skrócie Skarby Górali).

Tematów jak zawsze mieliśmy do omówienia mnóstwo! Już niebawem ukażą się drukiem 2 publikacje podsumowujące projekt: z tekstami i fotografiami młodzieży oraz z wynikami badań etnograficznych przeprowadzonych w ramach projektu. Przedyskutowaliśmy ich zawartość i układ. Przygotowujemy się także do seminariów upowszechniających rezultaty projektu w Łącku (29 lutego br), w Tokarni (21 marca) i w Zawoi (25 kwietnia). Każda z konferencji będzie miała wiodący temat (twórcy ludowi, obrzędy wielkanocne i edukacja regionalna). Omówiliśmy także bieżące sprawy związane z realizacją projektu i pomysły na nowe przedsięwzięcia. Było bardzo twórczo!

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.skarbygorali.pl 

500 MRPO loga stopka 1500px