Za nami drugie seminarium "Poznaj Górala spoza Podhala" (Łącko, 29.02.2020)

Za nami drugie z cyklu seminariów pod wspólnym hasłem "Poznaj Górala spoza Podhala", które odbyło się w Łącku 29 lutego br. Tym razem tematem przewodnim naszych dyskusji był "Folkowy marketing, czyli promocja południowej Małopolski przez twórczość ludową i produkt regionalny". Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 regionalistów, twórców ludowych, pasjonatów i uczestników projektu "Skarby Górali" z południowej Małopolski. Zaprezentowaliśmy książkę "Skarby Górali. Poznaj Górala spoza Podhala". Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób promować twórców ludowych i ich dzieła. Mamy nadzieję, że dyskusja była dla wszystkich inspirująca.

Seminarium odbyło się w ramach projektu pt. "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski".

Kolejne seminarium odbędzie się w Tokarni 21 marca. Już wkrótce więcej informacji... :)

500 MRPO loga stopka 1500px