Rozpoczęliśmy realizację projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski"

W czerwcu rozpoczęliśmy realizację trzyletniego projektu pt. "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski". 19 czerwca br. w Toporzysku (gm. Jordanów) odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich siedmiu partnerów projektu z udziałem Fundacji Mapa Pasji.

Celem projektu jest udokumentowanie i ożywienie różnymi metodami niematerialnego dziedzictwa kulturowego (takiego jak historia, zwyczaje, legendy, obrzędy, medycyna ludowa, przepisy kulinarne, wzory stosowane w rękodziele i archi­tektu­rze, gwara, przyśpiewki itp.) 8 grup Górali z terenu południowej Małopolski (tj. Górali Orawskich, Babiogórskich, Białych, Czarnych, Pienińskich, Spiskich, Zagórzan i Kliszczaków) poprzez:

  • etnograficzne badania naukowe prowadzone przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,
  • zaangażowanie lokalnej społeczności – w szczególności lokalnych instytucji kultury, młodzieży i seniorów - do gromadzenia własnych materiałów np. reportaży, wywiadów, fotografii i filmów,
  • kultywowanie miejscowych tradycji w postaci warsztatów muzycznych, rękodzielniczych, teatralnych i kulinarnych.

Działania te przyczynią się do rozwoju turystyki na terenie południowej Małopolski dzięki prezentacji i upowszechnieniu dziedzictwa góralskiego w atrakcyjnej, nowoczesnej formie, to jest poprzez stworzenie sieci 50 questów, portalu internetowego i aplikacji mobilnej.

19 czerwca br. w Toporzysku (gm. Jordanów) odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych instytucji, którymi są:

  • Stowarzyszenie Klub Sportowy Bór (Lider Projektu)
  • Fundacja Mapa Pasji
  • Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
  • Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi
  • Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju
  • Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

Już wkrótce więcej szczegółów!

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Typ projektu B (dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego), z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

MRPO loga stopka 1500px