Za nami kolejne spotkanie zespołu projektowego (Zawoja, 6.09.2017)

6 września br. odbyło się drugie spotkanie zespołu projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski". Spraw do omówienia było mnóstwo...

Spotkaliśmy się, by ustalić bieżące kwestie związane z realizacją projektu. Uzgodniony został kalendarz warsztatów nt. lokalnego dziedzictwa, założenia portalu Skarby Małopolski, sprawy formalno-finansowe itp. W spotkaniu wzięli udział partnerzy i animatorzy projektu z południowj Małopolski - od Pienin aż po Orawę, jak również z Warszawy (Państwowe Muzeum Etnograficzne) i z Krakowa (Fundacja Mapa Pasji). Jesień zapowiada się w naszym projekcie pracowicie!

500 MRPO loga stopka 1500px