Warsztaty nt. lokalnego dziedzictwa małopolskich górali

We wrześniu i na początku października odbyły się kolejne warsztaty na temat dziedzictwa niematerialnego różnych grup małopolskich górali w ramach projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski".

Podczas warsztatów dyskutowaliśmy nt. dziedzictwa różnych grup etnograficznych - Górali Kliszczackich (Skomielna Czarna, 15-16.09.2017), Górali Zagórzańskich (19-20.09.2017), Górali Białych (29-30.09.2017) i Górali Nadpopradzkich (2-3.10.2017). Inspiracją do rozmowy była każdorazowo prezentacja Katarzyny Ceklarz - ekspertki, redaktorki wielu monografii o kulturach góralskich Małopolski. Wspólnie zastanawialiśmy się nad kluczowymi i wyjątkowymi dla danej grupy tradycjami, rękodziełem, miejscami, zawodami. Młodzież przeprowadziła pierwsze próbne wywiady, będące przygotowaniem do późniejszej pracy w terenie. Dla każdego regionu powstał również plan działania na najbliższy rok (lub dłużej) - mamy już pomysły, co sfilmować, co sfotografować, z kim zrobić wywiad i do jakich starych historii warto dotrzeć. Wiele twórczej pracy przed nami. Ale też wiele energii do działania!

500 MRPO loga stopka 1500px