Spotkanie zespołu projektu "Skarby Górali" (Zubrzyca G., 6.03.2018)

Spotkanie zespołu projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski" było twórcze i jednocześnie bardzo wesołe. Ugościł nas wszystkich partner projektu Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

Celem spotkania było omówienie bieżących działań w ramach projektu, wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy partnerami z 8 mikroregionów zamieszkałych przez różne grupy małopolskich górali (Górali Orawskich, Babiogórskich, Kliszczackich, Zagórzańskich, Pienińskich, Spiskich, Białych i Nadpopradzkich), zaplanowanie dalszych kroków, uzgodnienie ważnych wspólnych przedsięwzięć m.in. regulaminu konkursu na prace wolontariuszy młodzieży. Kolejne spotkanie za 3 miesiące w Toporzysku k. Jordanowa.

500 MRPO loga stopka 1500px