Zostań badaczem-wolontariuszem! Zgłoszenia do 18 maja!

Jeśli jesteś studentem lub absolwentem etnologii (bądź kierunków pokrewnych) i lubisz brać udział w badaniach terenowych, to masz niepowtarzalną okazję wziąć udział w badaniach etnograficznych w ramach projektu „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” w lipcu lub sierpniu 2018 roku.

 Dzięki udziałowi w projekcie:

• Rozwiniesz swoją etnograficzną pasję prowadząc wywiady, obserwacje uczestniczącą, zbierając materiały filmowe, fotograficzne i dźwiękowe;
• Poznasz studentów oraz absolwentów z innych uczelni;
• Twoja praca umożliwi odkrycie innym najciekawszych historii, tradycji południowej Małopolski;
• Skorzystasz z porad profesjonalistów, którzy pomogą Ci udoskonalić etnograficzne umiejętności;
• Przyczynisz się do zebrania ważnego materiału etnograficznego, który może posłużyć do napisania samodzielnego artykułu naukowego;
• Spędzisz letni tydzień w pięknej, górskiej okolicy, realizując swoją badawczą pasję;
• Otrzymasz zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie w charakterze wolontariusza.

Twoim zadaniem jako wolontariusza będzie:

• Wziąć udział w 7-dniowych badaniach terenowych w regionie zamieszkałym przez jedną z grup etnograficznych: Górale Orawscy, Górale Babiogórscy (9-16 lipiec 2018 r.), Górale Spiscy, Górale Pienińscy (13-20.08.2018 r.);
• Do końca września 2018 roku przygotować i opracować zgromadzony materiał etnograficzny (transkrypcja wywiadów, raport z badań, edycja materiałów fotograficznych itd.); to zadanie powinno Ci zająć ok. 40 godzin w trakcie badań i 29 godzin pracy własnej.

Zapewniamy:

• noclegi i wyżywienie w trakcie badań terenowych,
• zwrot kosztów podróży transportem publicznym z miejsca zamieszkania do miejsca badań,
• transport lokalny w trakcie trwania badań,
• opiekę merytoryczną doświadczonych etnografów,
• profesjonalny sprzęt (aparat fotograficzny z funkcją filmowania, dyktafon, rekordery dźwięku).
Kto może zostać wolontariuszem?
• Studenci (w przypadku studiów I stopnia wymagane jest ukończenie min. 2 lat studiów) lub absolwenci kierunku etnologia oraz kierunków pokrewnych (np. religioznawstwa, kulturoznawstwa, antropologii kulturowej), którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań etnograficznych.

Szczegółowe informacje w poniższych dokumentach:

500 MRPO loga stopka 1500px