Rozdaliśmy nagrody drugiej grupie wolontariuszy projektu "Skarby Górali"

30 września br. podczas Babiogórskiej Jesieni w Zawoi odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla wolontariuszy młodzieżowych z subregionu zachodniego (od Kliszczaków, Orawian, Babiogórców i Zagórzan), którzy w zeszłym roku tak ciężko pracowali nad dokumentowaniem niematerialnego dziedzictwa kulturowego swoich regionów.

W tej uroczystej chwili byli z nami Kamil Kozina, Wojciech Molus, Kasia Smoleń, Klaudia Chorążak, Asia Zięba i Kasia Leśniak. Laureatami nagród są również Wojciech Pęcek, Julia Janik, Asia Kozioł, Xymena Smreczak oraz Laura Ceklarz i Dawid Śmieszek. Serdecznie gratulujemy!

Ich prace (wywiady, reportaże, fotografie i filmy) można oglądać na stronie www.skarbygorali.pl - ZAPRASZAMY!

Dziękujemy jednocześnie animatorom lokalnym Małgorzacie Wójtowicz-Wierzbickiej, Wandzie Buckiej, Małgorzacie Kozinie, Andrzejowi Słoninie i Bartkowi Dyrczowi, Renacie Martyniak i Katarzynie Pacholskiej-Solawie za opiekę merytoryczną i wsparcie wolontariuszy w ich pracy oraz Krystynie Kołat za wsparcie wszelakie. Wam również należą się gratulacje! Dziękujemy także Babiogórskiemu Centrum Kultury w Zawoi za możliwość wręczenia nagród podczas tak świetnej imprezy!

A wszystko to odbyło się w ramach projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski".

500 MRPO loga stopka 1500px