Pracujemy nad powstaniem nowych rad seniorów

W maju i czerwcu pracujemy intensywnie nad powołaniem trzech nowych rad seniorów w gminach: Zawoja, Łącko i Tokarnia, w ramach projektu "Przestrzeń dla seniorów".

We wszystkich trzech gminach odbywają się warsztaty, podczas których dyskutujemy o tym, czym jest gminna rada seniorów, jak i po co się ją powołuje, co powinien zawierać statut, jakie cele i działania powinna podejmować rada w każdej gminie oraz w jaki sposób powinni być wybierani jej członkowie, by rada była reprezentatywna dla seniorów z całej gminy.

W Zawoi odbyły się już 2 sesje warsztatowe (28 maja i 4 czerwca), w Łącku seniorzy spotkali się po raz pierwszy 13 czerwca, a kolejne spotkanie jest zaplanowane na 28 czerwca, a w Tokarni pierwsze warsztaty odbyły się 18 czerwca, a kolejne są zaplanowane na 2 lipca. 

ASOS logo 300px