Rozpoczynamy nowy projekt z seniorami!

Miło nam poinformować, że nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Przestrzeń dla seniorów 2.0", w ramach programu ASOS, edycja 2019. Projekt jest kontynuacją zeszłorocznych działań, które cieszyły się dużym zainteresowaniem seniorów z Małopolski. W tym roku będziemy działać aż w 15 gminach na terenie 3 województw: małopolskiego, lubelskiego i śląskiego!

Podobnie jak w zeszłym roku, będziemy działać na rzecz tworzenia nowych gminych rad seniorów - liczymy, że uda się je powołać w 5 nowych gminach: w Miedźnie, Wąwolnie, Nałęczowie, Wojciechowie i Krynicy-Zdroju. W miejscowościach, gdzie rady już działają, będziemy pracować nad dokumentami strategicznymi - politykami senioralnymi, planami promocji itp. - będą to: Jordanów, Zabierzów, Miechów, Zawoja i Babice.

Ponadto, w 10 gminach (tj. Miedźno, Kęty, Kozłów, Kraków-Prądnik Biały, Krynica-Zdrój, Zielonki, Wielka Wieś, Babice) zostaną podjęte działania na rzecz dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb seniorów - odbędą się spacery badawcze, zostaną przygotowane rekomendacje dla władz samorządowych, co należałoby zmienić, poprawić. W drugim etapie seniorzy będą pracowali nad koncepcją zagospodarowania wybranego miejsca (np. skweru, placyku), tak by było jak najbardziej przyjazne dla seniorów.

Seniorzy uczestniczący w projekcie będą mieć także okazję na wymianę doświadczeń w ramach 4 wizyt studialnych. Na zakończenie projektu zaplanowaliśmy także ogólnopolską konferencję podsumowującą projekt - będzie to szansa, by pochwalić się sukcesami i porozmawiać o przyszłości.

ASOS logo 300px