Kolejne warsztaty z seniorami w Miedźnie i Babicach

Seniorzy z Babic spotkali się, żeby przygotować się do diagnozy środowiska lokalnego, a seniorzy z Miedźna - aby kontynuować pracę nad statutem gminnej rady seniorów.

W Olszynach w gminie Babice dn. 25 czerwca br. pracowaliśmy nad ankietą, którą członkowie Rady Seniorów będą niebawem przeprowadzać na terenie gminy wśród innych osób starszych. Zastanawialiśmy się wspólnie, jakie są najważniejsze potrzeby i problemy seniorów oraz w jaki sposób je zidentyfikować. W ramach diagnozy potrzeb osób starszych odbędą się również wywiady fokusowe na wybrane tematy. Opracowana diagnoza stanie się podstawą do opracowania polityki senioralnej dla gminy Babice.

Z kolei w Miedźnie odbyły się 28 czerwca br. drugie z cyklu warsztatów poświęconych powołaniu gminnej rady seniorów. Na pierwszym spotkaniu dyskutowaliśmy na temat sposobu powoływania rady. Tym razem skupiliśmy się natomiast na pozostałych elementach statutu: celach, prawach i obowiązkach członków, strukturze organizacyjnej rady, sposobie jej działania itp. Na podstawie wypracowanych wniosków zostanie niebawem przygotowany projekt statutu gminnej rady seniorów w Miedźnie, który zostanie poddany pod głosowanie Rady Gminy Miedźno. 

Warsztaty odbyły się w ramach projektu "Przestrzeń dla seniorów 2.0", realizowanego ze środków programu ASOS 2014-2020.

ASOS logo 300px