Powstają trzy rady seniorów na Lubelszczyźnie

W gminach Wąwolnica, Wojciechów i Nałęczów odbyła się druga seria warsztatów przygotowujących powołanie gminnych rad seniorów. Warsztaty odbyły się w dniach 15-16 lipca br. w ramach projektu "Przestrzeń dla seniorów 2.0".

Seniorzy z trzech gmin pracowali nad założeniami statutów gminnych rad seniorów. Wspólnie zastanawialiśmy się nad sposobem działania poszczególnych rad, ich celami statutowymi, strukturą organizacyjną oraz prawami i obowiązkami członków. Czytaliśmy statuty działających rad seniorów i zastanawialiśmy się, które rozwiązania najlepiej sprawdzą się trzech lubelskich gminach. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych - burmistrz Nałęczowa, wójt Wojciechowa oraz przewodnicząca rady gminy Wąwolnica.

Na podstawie ustaleń z warsztatów zostaną przygotowane projekty statutów gminnych rad seniorów, które zostaną przekazane seniorom i radom gmin do uchwalenia. Mamy nadzieję, że trzy nowe rady seniorów uda się powołać jeszcze w tym roku!

ASOS logo 300px