Praca z seniorami wre!

Intensywnie pracujemy z seniorami w projekcie "Przestrzeń dla seniorów 2.0"

W Węgrzcach (gm. Zielonki) odbyły się warsztaty projektowania skweru przy ośrodku zdrowia (11.10.2019), w Krynicy-Zdroju pracowaliśmy nad statutem przyszłej rady seniorów (22.10.2019), w dzielnicy Prądnik-Czerwony w Krakowie projektowaliśmy skwer (23.10.2019), natomiast w Babicach (25.10.2019), Miechowie (29.10.2019) i Zabierzowie (4.11.2019) odbyły się warsztaty poświęcone tworzeniu gminnej polityki senioralnej, podczas których zaprezentowane zostały wyniki diagnozy potrzeb seniorów oraz pracowaliśmy nad celami i priorytetowymi działaniami, które zostaną ujęte w dokumentach. Na koniec odbyły się warsztaty tworzenia polityki informacyjnej dla seniorów w Mieście Jordanów.

Tym samym zbliżamy się do końca pracy warsztatowej zaplanowanej w projekcie "Przestrzeń dla seniorów 2.0". Przed nami dopracowanie dokumentów, kampanie informacyjne realizowane przez seniorów w poszczególnych gminach i konferencja podsumowująca projekt, która odbędzie się w Krakowie w dniach 11-12 grudnia br. Szczegóły podamy już wkrótce!

ASOS logo 300px