Dialog obywatelski

Działamy na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego w lokalnych społecznościach w całej Polsce i poza jej granicami. 

W szczególności:

  • wspieramy tworzenie młodzieżowych rad gmin
  • wspieramy tworzenie gminnych rad seniorów
  • prowadzimy procesy wdrażania budżetów obywatelskich
  • organizujemy i moderujemy różnego typu konsultacje społeczne m.in. w zakresie projektowania przestrzeni publicznych wspólnie z mieszkańcami, organizacji czasu wolnego i rozwiązywania miejscowych problemów
  • prowadzimy diagnozę środowisk lokalnych (badania, ankietowe, wywiady, analizy)

Nasze projekty i działania dot. dialogu obywatelskiego: