Dialog obywatelski

seniorzy w Miechowie

Działamy na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego w lokalnych społecznościach w całej Polsce i poza jej granicami. 

W szczególności:

 • wspieramy tworzenie młodzieżowych rad gmin
 • wspieramy tworzenie gminnych rad seniorów
 • prowadzimy procesy wdrażania budżetów obywatelskich
 • organizujemy i moderujemy różnego typu konsultacje społeczne m.in. w zakresie projektowania przestrzeni publicznych wspólnie z mieszkańcami, organizacji czasu wolnego i rozwiązywania miejscowych problemów
 • prowadzimy diagnozę środowisk lokalnych (badania, ankietowe, wywiady, analizy)
 • prowadzimy szkolenia i warsztaty dotyczące partycypacji obywatelskiej, aktywizacji mieszkańców, tworzenia projektów i in.
 • prowadzimy diagnozę potrzeb lokalnych środowisk, angażując do tego ich mieszkańców
 • wspieramy tworzenie i wdrażanie gminnych polityk senioralnych

Nasze projekty i działania dot. dialogu obywatelskiego:

 Nasze osiągnięcia:

 • powołanie 6 gminnych rad seniorów
 • powołanie 3 gminnych rad młodzieżowych
 • przeprowadzenie 5 diagnoz potrzeb seniorów
 • opracowanie 12 rekomendacji dotyczących jakości przestrzeni publicznych
 • stworzenie 8 partycypacyjnych projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych
 • 8 3-dniowych wizyt studyjnych i 2 ogólnopolskie konferencje senioralne