Turystyka

Wspieramy rozwój turystyki bazującej na lokalnym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym.

W szczególności:

  • opracowujemy koncepcje i wdrażamy produkty turystyczne
  • tworzymy i audytujemy szlaki turystyczne
  • realizujemy systemy odznak, paszporty i inne systemy motywujące turystów do zwiedzania
  • prowadzimy warsztaty i szkolenia w zakresie turystyki, w tym dotyczące strategii rozwoju turystyki
  • opracowujemy projekty graficzne ulotek, katalogów i innych publikacji