Dziedzictwo kulturowe

Skarby Górali - strona www

Dokumentujemy i promujemy dziedzictwo kulturowe małopolskich górali spoza Podhala

Realizujemy projekt pt. "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski", w ramach którego:

 • prowadzimy warsztaty dla mieszkańców dot. odkrywania miejscowego dziedzictwa kulturowego
 • prowadzimy warsztaty dziennikarskie i fotograficzno-filmowe dla młodzieży
 • prowadzimy warsztaty tworzenia sieci 50 questów
 • stworzyliśmy portal edukacyjno-turystyczny www.skarbygorali.pl oraz aplikację mobilną "Skarby Górali"
 • prowadzimy badania etnograficzne dot. dziedzictwa kulturowego małopolskich górali spoza Podhala
 • wydaliśmy 2 publikacje dot. dziedzictwa kulturowego małopolskich górali spoza Podhala (dostępne TUTAJ)

Więcej informacji na portalu: www.skarbygorali.pl

 

Wspieramy rozwój turystyki dziedzictwa:

 • tworzymy i audytujemy szlaki turystyczne
 • realizujemy systemy odznak, paszporty i inne systemy motywujące turystów do zwiedzania
 • prowadzimy warsztaty i szkolenia w zakresie turystyki, w tym dotyczące strategii rozwoju turystyki
 • opracowujemy projekty graficzne ulotek, katalogów i innych publikacji
 • prowadzimy kampanie promocyjne dot. dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów