Młodzież z regionu Górali Babiogórskich, Orawskich, Kliszczaków i Zagórzan odebrała nagrody za najlepsze prace dziennikarskie i fotograficzno-filmowe 29 września br. podczas Babiogórskiej Jesieni w Zawoi.

1 września podczas Święta Owocobrania w Łącku wręczyliśmy nagrody i wyróżnienia w II konkursie na prace dziennikarskie i fotograficzno-filmowe wolontariuszy młodzieżowych z subregionu wschodniego działających w projekcie "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski".

Wczoraj rozpoczęliśmy obóz etnograficzny, podczas którego prowadzone będą badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kliszczaków i Zagórzan.

Uwaga, uwaga! Jury konkursowe przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w II konkursie na prace dziennikarskie i fotograficzno-filmowe wolontariuszy młodzieżowych działających w projekcie "Odkrywanie skrabów dziedzictwa południowej Małopolski":

Za nami dwa ważne robocze spotkania w ramach projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski": spotkanie partnerów projektu 27 czerwca br. w Rabce-Zdroju i spotkanie jury konkursu dziennikarskiego i foto-video dla młodzieży (2 lipca br. w Krakowie).

W Toporzysku odbyły się ostatnie już warsztaty dla wolontariuszy młodzieżowych z sekcji foto-video (subregion zachodni) w ramach projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski".

Wolontariusze młodzieżowi z południowo-wschodniej Małopolski zaprezentowali wstępne wersje swoich filmów i fotoreportaży podczas warsztatów podsumowujących. Spotkanie odbyło się w Toporzysku k. Jordanowa w dniach 8-9 czerwca br. Cennych rad udzielił uczestnikom Jan Domicz z Akademii Fotografii, prowadzący pierwszy dzień warsztatów.

Co to jest ser klagany? Kim byli żelorze? Dlaczego w wigilię Bożego Narodzenia trzeba było biec do siekiery? Który z poetów napisał swój pierwszy wiersz na worku po cemencie? Tego i wielu innych rzeczy mogli się dowiedzieć uczestnicy warsztatów dziennikarskich z subregionu wschodniego, czytając nawzajem swoje teksty nt. miejscowego dziedztcwa niematerialnego.