Przed nami pierwsze seminarium podsumowujące efekty dotychczasowej pracy nad projektem „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”. Oprócz gospodarzy, Górali Nadpopradzkich, w wydarzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele Górali Babiogórskich, Łąckich, Spiskich oraz Zagórzańskich.

W Niedzicy odbyło się spotkanie partnerów projektu pt. "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski". Dyskutowaliśmy na temat bieżących spraw związanych z projektem oraz na temat upowszechnienia jego rezultatów.

Młodzież z regionu Górali Babiogórskich, Orawskich, Kliszczaków i Zagórzan odebrała nagrody za najlepsze prace dziennikarskie i fotograficzno-filmowe 29 września br. podczas Babiogórskiej Jesieni w Zawoi.

1 września podczas Święta Owocobrania w Łącku wręczyliśmy nagrody i wyróżnienia w II konkursie na prace dziennikarskie i fotograficzno-filmowe wolontariuszy młodzieżowych z subregionu wschodniego działających w projekcie "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski".

Wczoraj rozpoczęliśmy obóz etnograficzny, podczas którego prowadzone będą badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kliszczaków i Zagórzan.

Uwaga, uwaga! Jury konkursowe przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w II konkursie na prace dziennikarskie i fotograficzno-filmowe wolontariuszy młodzieżowych działających w projekcie "Odkrywanie skrabów dziedzictwa południowej Małopolski":

Za nami dwa ważne robocze spotkania w ramach projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski": spotkanie partnerów projektu 27 czerwca br. w Rabce-Zdroju i spotkanie jury konkursu dziennikarskiego i foto-video dla młodzieży (2 lipca br. w Krakowie).

W Toporzysku odbyły się ostatnie już warsztaty dla wolontariuszy młodzieżowych z sekcji foto-video (subregion zachodni) w ramach projektu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski".