Z wykształcenia ekonomistka, a od wielu lat trenerka, moderatorka i menedżerka organizacji pozarządowych, inicjatorka i koordynatorka wielu projektów krajowych i międzynarodowych. Specjalizuje się w aktywizowaniu lokalnych społeczności, prowadzeniu konsultacji społecznych, wdrażaniu budżetów obywatelskich, tworzeniu partnerstw, gminnych rad młodzieżowych i senioralnych oraz współpracy międzynarodowej (realizowała projekty m.in. z partnerami z Ukrainy, Tunezji, Francji, Norwegii i Burkina Faso). Zajmuje się także promocją i komunikacją (w tym międzykulturową), projektowaniem graficznym, fotografią i tworzeniem tras zgodnie z metodyką Valley Quest. Jej pasją są podróże i reportaż literacki.

Geograf, specjalista w zakresie turystyki dziedzictwa, tworzenia nieznakowanych tras metodą Valley Quest, zrównoważonego transportu, aktywizacji seniorów i młodzieży. Koordynator i uczestnik wielu projektów, trener (w tym dyplomowany trener questingu – konsultacje ponad 150 tras). Autor koncepcji sieci tras turystycznych, badań i opracowań turystycznych. Znakarz szlaków. Wieloletni przewodnik świętokrzyski i beskidzki, pilot wycieczek oraz instruktor krajoznawstwa. Laureat wielu konkursów krajoznawczo-turystycznych. Jego pasją jest praca z ludźmi i odkrywanie nowych miejsc.

Doktor, antropolog kultury, asystent na UJ i wykładowca krakowskiej ASP. Wielbi (prawie) wszystko co sycylijskie. Kiedyś zamieszkał w Palermo. Jego zainteresowania badawcze krążą wokół metodologii humanistyki i teorii interpretacji, współczesnych mitów, semiotyki kultury oraz antropologicznych rozważań nad rzeźbą (i rzeźbiarstwem). W Fundacji pełni funkcję kierownika badań etnoggraficznych w projekcie "Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski".

Z wykształcenia historyk, wieloletni współpracownik wydawnictw książkowych oraz organizacji pozarządowych, w przeszłości pracował także na planie filmów dokumentalnych. Specjalizuje się między innymi w pisaniu i redagowaniu tekstów, ma także ambicje ilustratora. W Fundacji pełni rolę specjalisty ds. projektów.