Krzysztof Florys, Wiceprezes Zarządu

Geograf, specjalista w zakresie turystyki dziedzictwa, tworzenia nieznakowanych tras metodą Valley Quest, zrównoważonego transportu, aktywizacji seniorów i młodzieży. Koordynator i uczestnik wielu projektów, trener (w tym dyplomowany trener questingu – konsultacje ponad 200 tras). Autor koncepcji sieci tras turystycznych, badań i opracowań turystycznych. Znakarz szlaków. Wieloletni przewodnik świętokrzyski i beskidzki, pilot wycieczek oraz instruktor krajoznawstwa. Laureat wielu konkursów krajoznawczo-turystycznych. Jego pasją jest praca z ludźmi i odkrywanie nowych miejsc.