Odkrywanie skarbów dziedzictwa Rejonu Sokalskiego

Odkrywanie skarbów dziedzictwa Rejonu Sokalskiego

Celem projektu jest upowszechnienie w zachodniej Ukrainie metodyki tworzenia questów jako atrakcyjnego sposobu edukacji regionalnej i promocji turystycznej lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także promocja dziedzictwa kulturowego Rejonu Sokalskiego wśród Ukraińców i Polaków poprzez dostarczenie im ciekawej oferty „odkrywania skarbów” w postaci questów.

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji
Partner: Educational Resource Center (громадська організація "Освітній Ресурсний Центр")
Źródło finansowania: Program RITA - Przemiany w regionie finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji
Wartość dofinansowania: 60 000 PLN
Okres realizacji: I - IX 2021

Opis projektu:
W ramach projektu „Odkrywanie skarbów dziedzictwa Rejonu Sokalskiego” wspólnie z mieszkańcami zostanąW ramach projektu „Odkrywanie skarbów dziedzictwa Rejonu Sokalskiego” wspólnie z mieszkańcami zostaną stworzone 4 questy – nieznakowane trasy, którymi wędruje się, czytając wierszowane instrukcje i rozwiązując zagadkiprowadzące do skarbu – ukrytej pieczęci. Questy to doskonała, sprawdzona przez wiele lat m.in. w Polsce, ale także wukraińskich Czerniowcach, metoda interpretacji i upowszechniania miejscowego dziedzictwa kulturowego iprzyrodniczego, która przyczynia się z jednej strony do zachowania i ochrony miejscowego dziedzictwa, a z drugiej – dorozwoju turystyki opartej na aktywnym odkrywaniu miejsc. W ramach projektu odbędą się warsztaty z mieszkańcami,podczas których powstaną questy w Sokalu, Bełzie, Tartakowie i Czerwonogrodzie, zostaną one wspólniedopracowane, a następnie wydane w formie ulotek w ukraińskiej i polskiej wersji językowej, a także udostępnione wwersji elektronicznej. Questy będą upowszechniane wśród mieszkańców rejonu sokalskiego jako doskonała metodaodkrywania dziedzictwa własnego regionu, wśród coraz liczniej odwiedzających ten rejon turystów oraz wśród innychukraińskich instytucji i organizacji zainteresowanych rozwijaniem questingu na swoim terenie. Zostaną takżepoczynione starania, by questy zostały uwzględnione w powstającej strategii rozwoju turystyki rejonu sokalskiego nakolejne lata.

 

Aktualności związane z projektem: zobacz tutaj

Rezultaty projektu:

RITA logo 300

By Photo: Marcin Konsek / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40179138

Data

16 styczeń 2021

Tagi

Questowe, Międzynarodowe