Skarby Górali dla każdego

Skarby Górali. Poznaj Górala spoza Podhala to książka prezentująca najciekawsze teksty i fotografie zebrane przez młodzież z ośmiu małopolskich grup etnograficznych: Babiogórców, Górali Białych, Kliszczaków, Górali Nadpopradzkich, Orawskich, Pienińskich, Spiskich i Zagórzańskich. Pełna pięknych ilustracji, opowieści o dawnych realiach życia i oryginalnych zwyczajach, wywiadów z artystami i rzemieślinikami kultuwyjącymi ginące tradycje, publikacja zapoznaje z kulturą góralską w sposób szczególny, bo atrakcyjny dla każdego czytelnika, niezależnie od wieku, płci czy miejsca zamieszkania.

Pobierz książkę w pdf
service16

Góralszczyzna mniej znana - ale zbadana

Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji jest podsumowaniem wyników badań terenowych przeprowadzonych w latach 2018-2019 przez zespół złożony z absolwentów większości polskich ośrodków etnologicznych, z przewagą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badaczom przewodził dr Łukasz Sochacki, który odpowiada za wybór tekstów, redakcję i wstęp. Książka jest poświęcona wymienionym wyżej ośmiu grupom małopolskich górali, ale - w przeciwieństwie do powyższej - przyświecały jej przede wszystkim cele naukowe. Praca zawiera wiele zapisów fascynujących rozmów, ocalając od zapomnienia realia życia i mentalność współczesnych górali. 

Pobierz książkę w pdf
service16

Poradnik aktywnego seniora

Przestrzeń dla seniorów. Poradnik aktywnego seniora jest książką, która, mamy nadzieję, będzie dla seniorów pomocą i inspiracją do działania na rzecz swoich lokalnych środowisk – również w trudnych czasach pandemii COVID-19 i po nich. Jest to owoc wieloletnich doświadczeń Fundacji Mapa Pasji ze współpracy z ponad dwudziestoma różnymi środowiskami senioralnymi z Polski południowej. Bogatsi o te doświadczenia, postanowiliśmy podzielić się nimi z aktywnymi seniorami, którzy nie boją się wyzwań i szukają pomysłów na rozwój swój i swoich społeczności. Jak być skutecznym liderem? Jak się zorganizować i przygotować spotkania? Jak projektować przestrzeń wokół siebie i radzić sobie w gąszczu przepisów? Zapraszamy do lektury!

Pobierz PDF
service16

Poradnik edukacji medialnej dla rodziców

Edukacja medialna. Poradnik dla rodziców został wydany w sześciu językach: angielskim, bułgarskim, francuskim, greckim, polskim i włoskim. Jest efektem pracy międzynarodowego zespołu, a powstał, aby wspomóc rodziców w zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń czychających na dzieci w internecie, ale również w poznaniu możliwości, które internet im zapewnia. Poradnik jest wyjątkowym połączeniem wiedzy o świecie cyfrowym z wiedzą psychologiczną dotyczącą zachowań rodziców, dzieci i młodzieży, realizuje więc nowatorski program szerzenia wiedzy o świecie cyfrowym pośród rodziców z myślą o dziecku jako głównym beneficjencie. Został napisany tak, by każdą jego część można było czytać oddzielnie.

Pobierz PDF
service16