Przestrzeń dla seniorów

Image

Przestrzeń do dialogu i do spędzania czasu

Tworzymy przestrzeń dla seniorów z ponad 20 gmin. Słowo "przestrzeń" rozumiemy szeroko - zarówno jako przestrzeń do dialogu: rozmowy, badania potrzeb, planowania, współpracy m.in. w ramach rad seniorów, jak również jako przyjazne miejsca, które wspólnie z seniorami analizujemy i projektujemy, tak by jak najlepiej odpowiadały ich potrzebom i oczekiwaniom. 

Rady seniorów

Warsztaty Gminnej Rady Seniorów w Babicach (2019)
service16

Wspieramy powstawanie gminnych rad seniorów - pomagamy stworzyć grupy inicjatywne i opracować dostosowany do lokalnej specyfiki statut gminnej rady seniorów. Wspólnie z mieszkańcami prowadzimy diagnozę potrzeb seniorów (ankiety, wywiady fokusowe), by na jej podstawie wypracowywać - w dialogu z seniorami i instytucjami samorządowymi - politykę snioralną: dokument zawierający najważniejsze kierunki działań na rzecz seniorów. Wspieramy także rady seniorów we wdrażaniu przyjętych polityk senioralnych.

Projektowanie przestrzeni publicznych

Angażujemy seniorów do dialogu na temat przestrzeni publicznych, z których korzystają - ulic, placów, skwerów, parków itp. Wspólnie z nimi chodzimy na spacery badawcze - obserwujemy ulice, chodniki, przejścia dla pieszych i zastanawiamy się, co powinno zostać poprawione, by przestrzenie te były bardziej bezpieczne, wygodne i estetyczne. Tworzymy także projekty zagospodarowania wybranych miejsc. To ważne, by w projektowaniu przestrzeni publicznych brali udział seniorzy, bo to właśnie dla nich wszelkie bariery w przestrzeni są najbardziej kłopotliwe. Przestrzeń wygodna i bezpieczna dla seniorów będzie taka dla wszystkich innych użytkowników.

Projekt dla Mętkowa
service16

Akademia Aktywnego Seniora

Warsztaty Gminnej Rady Seniorów w Babicach (2019)
service16

Uruchomiliśmy cykl szkoleń dla liderów seniorów, by pomóc im działać bardziej skutecznie w swoich lokalnych środowiskach: lepiej poznać własne mocne i słabe strony, zrozumieć role grupowe, sprawnie komunikować z innymi i angażować ich do współpracy, planować i zarządzać projektami, prowadzić partnerski dialog z lokalnym samorządem. Akademia Aktywnego Seniora to jednocześnie jedyna w swoim rodzaju przestrzeń do wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia pomiędzy liderami seniorami z różnych środowisk.

Poradnik aktywnego seniora

Wydaliśmy poradnik, który, mamy nadzieję, będzie dla seniorów pomocą i inspiracją do działania na rzecz swoich lokalnych środowisk – również w trudnych czasach pandemii COVID-19 i po nich. Jest to owoc doświadczeń Fundacji Mapa Pasji ze współpracy z ponad dwudziestoma różnymi środowiskami senioralnymi z Polski południowej. Działania te były realizowane w latach 2018-2020 w ramach serii projektów pod nazwą „Przestrzeń dla seniorów”, współfinansowanych z programu ASOS 2014-2020. Bogatsi o te jakże wartościowe i ciekawe doświadczenia, postanowiliśmy podzielić się nimi z aktywnymi seniorami, którzy nie boją się wyzwań i szukają pomysłów na rozwój swój i swoich społeczności.

Pobierz PDF
service16
Pobierz PDF
service16

Informacja dla opiekunów

Wydaliśmy ulotkę, która, mamy nadzieję, będzie pomocna dla osób opiekujących się osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, w szczególności osobami leżącymi lub osobami z ograniczeniami w poruszaniu się. Materiał zawiera podstawowe wskazówki, które w większości przypadków powinny mieć zastosowanie. Zawsze jednak należy kierować się w pierwszej kolejności wskazaniami od lekarza i pielęgniarki środowiskowej. Ulotka jest dostępna do wydruku w formacie pdf. Można również otrzymać ją bezpłatnie w wersji papierowej na indywidualne zamówienie.