Aktywni Obywatele na szlaku Dziedzictwo Wschodu

Aktywni Obywatele na szlaku Dziedzictwo Wschodu

Informacje ogólne:

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji

Partnerzy:

 • Fundacja Kropka (Lublin)
 • Håskog Gård (Norwegia)

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Okres realizacji: IX 2022 - IV 2024

Wartość dofinansowania: 114 873,81 EUR

Opis projektu:

Celem projektu „Aktywni Obywatele na Szlaku Dziedzictwo Wschodu” jest aktywizacja i wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego oraz integracja z uchodźcami z Ukrainy mieszkańców 8 miejscowości we wschodniej części województwa lubelskiego (gminy Ruda-Huta, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Hanna, Hańsk, Sawin, Podedwórze i Włodawa – miasto i gmina), w oparciu o rozwój inicjatyw na ekoturystycznym szlaku greenways „Dziedzictwo Wschodu”, partycypacyjne projektowanie miejsc i rozwój questów – edukacyjnych gier terenowych stanowiących nowoczesną, atrakcyjną i stosunkowo tanią ofertę edukacyjno-turystyczną (www.questy.org.pl).

Planowane działania:

 • Cykl szkoleń dla lokalnych liderów z 8 miejscowości z gmin Ruda-Huta, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Hanna, Hańsk, Sawin, Podedwórze i Włodawa – miasto i gmina (w tym dla osób przybyłych z Ukrainy) na temat:
  • Metod integracji i aktywizacji lokalnych społeczności w oparciu o rozwój turystyki zrównoważonej (greenways, ekomuzea, questy, wsie tematyczne),
  • Pracy z lokalną społecznością, w tym ze społecznością wielokulturową (motywowanie, komunikacja, przywództwo)
  • Podstaw prawa i współpracy z samorządem (w tym konsultacji społecznych)
  • Fundraisingu (tworzenie projektów, sponsoring, crowdfunding itp.)
 • Wizyta studyjna dla lokalnych liderów w Norwegii – prezentacja przykładów działań na rzecz rozwoju turystyki zrównoważonej, edukacji ekologicznej i ochrony klimatu oraz integracji społeczności wielokulturowej.
 • Debaty z udziałem mieszkańców 8 miejscowości zaangażowanych w projekt. Celem debat będzie dialog dotyczący sposobów aktywizacji i integracji mieszkańców (zwłaszcza w związku nowych wyzwań i potrzeb związanych z wojną w Ukrainie i jej następstwami) w oparciu o metodykę tworzenia wsi tematycznych na projektowanym szlaku rowerowym „Dziedzictwo Wschodu”. Wieś tematyczna zakłada wybór wyróżnika dla wsi, wokół którego tworzy się oddolne inicjatywy, kreuje miejsca, ofertę edukacyjną, pobytową, kulinarną itp.
 • Tworzenie questów – bezobsługowych, edukacyjnych gier terenowych, które zostaną włączone do ogólnopolskiej sieci „Questy – Wyprawy Odkrywców” (questy.org.pl).
 • Integracyjne młodzieżowe pikniki questowe w 8 miejscowościach projektu.
 • Warsztaty partycypacyjnego projektowania przestrzeni publicznych, podczas których mieszkańcy wspólnie z architektem wypracują koncepcję zagospodarowania wybranego miejsca (np. skweru, placu, ogrodu).
 • Przygotowanie i wdrażanie lokalnych inicjatyw – w ramach projektu w 8 miejscowościach zostaną zrealizowane inicjatywy mieszkańców o łącznej wartości 22 tys. złotych.
 • Tworzenie lokalnych polityk integracyjnych w gminach z obszaru realizacji projektu, zawierających wytyczne dot. działań na rzecz ułatwienia integracji nowych mieszkańców gmin z lokalną społecznością.
 • Kampania promocyjna i ogólnopolska konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

 

Aktualności związane z projektem: ZOBACZ TUTAJ

 

Active citizens fund 300        

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Data

06 sierpień 2022

Tagi

Aktualne, Questowe, Kulturowe, Międzynarodowe