Aktywni Obywatele na szlaku Dziedzictwo Wschodu

Aktywni Obywatele na szlaku Dziedzictwo Wschodu

Informacje ogólne:

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji

Partnerzy:

  • Fundacja Kropka
  • Håskog Gård (Norwegia)

Źródło finansowania: Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Okres realizacji: IX 2022 - IV 2024

Wartość dofinansowania: 83 967,86 EUR

Opis projektu:

Granicę polsko-ukraińską przekroczyło już ponad 5 milionów ludzi, z których znacząca część znalazła się na Lubelszczyźnie. Dlatego potrzebne jest organizowanie dialogu i wspólnych inicjatyw, wzmacniania lokalnej tożsamości i poczucia wspólnoty. Celem projektu jest aktywizacja i wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego oraz integracja z uchodźcami z Ukrainy mieszkańców 8 miejscowości we wschodniej części województwa lubelskiego (gminy Ruda-Huta, Wola Uhruska, Urszulin i Włodawa – miasto i gmina), w oparciu o rozwój inicjatyw na ekoturystycznym szlaku greenways „Dziedzictwo Wschodu”, partycypacyjne projektowanie miejsc i rozwój questów – edukacyjnych gier terenowych stanowiących nowoczesną, atrakcyjną i tanią ofertę edukacyjno-turystyczną.

W ramach projektu zostaną kompleksowo przeszkoleni lokalni liderzy, odbędzie się wizyta studyjna w Norwegii prezentująca tamtejsze doświadczenie w zakresie rozwoju turystyki zrównoważonej, przeciwdziałania zmianom klimatu, permakultury i in.

Łącznie w ramach projektu powstanie 8 questów (w wersji PL i UA), odbędzie się 8 pikników z młodzieżą, 8 partycypacyjnych projektów zagospodarowania miejsc i zostanie zrealizowanych 8 mini-inicjatyw mieszkańców. W 4 gminach zostaną wypracowane projekty lokalnych polityk integracyjnych, zawierających wytyczne dot. działań na rzecz ułatwienia integracji nowych mieszkańców gmin z lokalną społecznością. Rezultaty projektu zostaną upowszechnione przez kampanię informacyjną i konferencję podsumowującą projekt.

W projekcie weźmie udział minimum 500 osób, w tym młodzież.

120 seniorów nabędzie umiejętności, które pozwolą na aktywne korzystanie ze świata cyfrowego, 30 z nich zdalnie przekaże nabytą wiedzę i umiejętności cyfrowe minimum 100 innym seniorom/kom, a 20 stanie się rzecznikami środowiska w kontaktach z urzędami gmin i instytucjami samorządowymi.

Active citizens fund 300        AO FR frsi2 278x170

Data

06 sierpień 2022

Tagi

Questowe, Kulturowe, Międzynarodowe