CEDAC - kreatywni edukatorzy cyfrowej kultury i sztuki

CEDAC - kreatywni edukatorzy cyfrowej kultury i sztuki

Celem projektu jest współpraca 6 partnerów z 5 krajów na rzecz rozwoju innowacyjnego programu edukacji cyfrowej, dzięki któremu seniorzy poznają w bezpieczny sposób zasoby kultury i sztuki dostępne w internecie, nauczą się korzystać z ciekawych narzędzi dostępnych on-line, rozwiną swoją kreatywność oraz stworzą międzynarodową społeczność gotową dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami i osiągnięciami.

MeLi logo FINAL 300

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji

Partnerzy:

  • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cypr),
  • IDEC S.A. (Grecja),
  • Fundacja Rozwoju przez Całe Życie (Polska),
  • Uniwersytet w Ostrawie (Czechy),
  • RUTIS - sieć uniwersytetów trzeciego wieku (Portugalia).

Źródło finansowania: Program Erasmus+
Okres realizacji: V 2021 – IV 2023

Wartość dofinansowania: 275 322,50 EUR

 

Opis projektu:

W ramach projektu partnerzy z 5 krajów: Polski, Czech, Portugalii, Cypru i Grecji stworzą wspólnie:

  • innowacyjny program edukacji cyfrowej dla seniorów oparty na zasobach kultury, sztuki, narzędziach interaktywnych i komunikacji on-line, złożony z modułów podstawowych dot. komunikacji i bezpieczeństwa w internecie oraz modułów tematycznych do wyboru
  • kurs e-learningowy dla edukatorów seniorów (animatorów ośrodków kultury, UTW, klubów seniora, bibliotekarzy itp.), który będzie wprowadzeniem do metodyki pracy z seniorami online przy wykorzystaniu stworzonych w ramach projektu narzędzi
  • portal internetowy zawierający zbiór dostępnych narzędzi internetowych przydatnych w kreatywnej edukacji cyfrowej seniorów oraz Seniortube - platformę do dzielenia się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami przez seniorów z różnych krajów.

 

EU flag Erasmus 300 png

Data

16 październik 2021

Tagi

Senioralne, Edukacyjne, Międzynarodowe