Małopolska - kraina skarbów

Małopolska - kraina skarbów

Informacje ogólne:

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji

Źródło finansowania: Zarząd Województwa Małopolskiego

Okres realizacji: VI 2022 - XII 2022

Koszt projektu: 80 750 PLN

Wartość dofinansowania: 64 500 PLN

 

Opis projektu:

Projekt „Małopolska - kraina skarbów" ma na celu stworzenie i wypromowanie kompleksowej, najbogatszej w Polsce questowej oferty turystycznej składającej się z 165 funkcjonujących, dostępnych w formie darmowych ulotek bądź zamieszczonych w bezpłatnej aplikacji mobilnej questów – wypraw odkrywców na terenie województwa małopolskiego.

Questy – wyprawy odkrywców to nieznakowane szlaki – bezobsługowe gry, którymi wędruje się czytając wierszowane wskazówki i rozwiązując zagadki, by na końcu dotrzeć do skarbu – skrzynki z pamiątkową pieczęcią. (www.questy.org.pl)

Projekt będzie realizowany w oparciu o 3 działania:

1. Aktualizacja i tworzenie questów na terenie Małopolski,

2. Wydanie ulotek questów oraz broszury z questami,

3. Kampania promocyjna.

Nowopowstałe i odnowione questy zostaną dodane do bezpłatnej, ogólnopolskiej questowej aplikacji mobilnej oraz będą zaliczane do ogólnopolskiej odznaki PTTK Questy - Wyprawy Odkrywców.

Działania projektowe będą się odbywać na obszarze całego województwa małopolskiego, szczególnie w obszarach i miejscach, gdzie jeszcze nie funkcjonują questy.

Docelową grupą odbiorców rezultatu projektu – gotowych questów – są turyści odwiedzający Małopolskę oraz jej mieszkańcy, pasjonaci jej walorów turystyczno-krajoznawczych. Widzimy potrzebę pokazania miejsc, obiektów i historii w innowacyjny, ciekawy, angażujący turystę i bezpieczny sposób. Questy będą uzupełnieniem oferty aktywnego i poznawczego spędzenia czasu dla osób z coraz większej społeczności użytkowników questów z całej Polski, w tym także Małopolan.

 

Widzimy także rosnącą popularność aplikacji mobilnych w zwiedzaniu miejsc. W szczególności coraz bardziej atrakcyjne są questy mobilne, których wdrożenie tu proponujemy.

 

Realizacja projektu wzmocni Małopolskę jako lidera w rozwoju questów w Polsce (150 tras w regionie z 611 w Polsce) oraz zapełni też lukę na mapie małopolskich questów, uzupełniając ją o trasy w miejscach gdzie ich dotąd nie było.

Logo Małopolska V RGB

Data

23 grudzień 2022

Tagi

Aktualne, Questowe