Podlaskie Wyprawy Odkrywców

Podlaskie Wyprawy Odkrywców

Informacje ogólne:

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji

Źródło dofinansowania: Zarząd Województwa Podlaskiego

Okres realizacji: VIII 2022 - XI 2022

Koszt projektu: 15 550 PLN

Wartość dofinansowania: 14 500 PLN

 

Opis projektu:

Projekt „Podlaskie Wyprawy Odkrywców” ma na celu stworzenie, rozwój i promocję kompleksowego, innowacyjnego produktu turystycznego, jakim będzie sieć dwudziestu pięciu Questów - Wypraw Odkrywców (22 istniejące + 3 nowe) w Województwie Podlaskim.

Realizujące główny cel projektu, jego cele szczegółowe to:

- stworzenie trzech nowych, profesjonalnych questów w Województwie Podlaskim,

- wydrukowanie pakietów ulotek w/w trzech nowych questów,

- dodanie do ogólnopolskiej, questowej aplikacji mobiilnej w/w trzech nowych questów.

Questy – Wyprawy Odkrywców to nieznakowane szlaki – bezpłatne dla użytkowników, bezobsługowe turystyczno-krajoznawcze gry terenowe, którymi wędruje się czytając wierszowane wskazówki i rozwiązując zagadki, by na końcu dotrzeć do skarbu – skrzynki z pamiątkową pieczęcią.

Gotowe 3 nowe questy wzbogacą podlaską (obecnie 22 trasy) oraz ogólnopolską sieć Questów - Wypraw Odkrywców (www.questy.org.pl największa sieć questów w Polsce z ponad 610 funkcjonującymi trasami). Questy zostaną opracowane i wydrukowane w formie ulotek - kart gry oraz zostaną dodane do ogólnopolskiej, bezpłatnej aplikacji mobilnej Questy - Wyprawy Odkrywców (około 380 questów).

Funkcjonująca sieć questów będzie innowacyjnym, ciekawym, całorocznym produktem turystycznym opartym o unikatowe walory przyrodnicze i kulturowo-etniczne, wzmacniającym wizerunek Województwa Podlaskiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, do którego warto przyjechać i odkryć jego "skarby". Powstałe gry terenowe będą zachęcać do aktywnego, zdrowego i poznawczego zwiedzania Podlasia.

Podlaskie Wyprawy Odkrywców będą szeroko promowane jako atrakcyjny, bezpłatny oraz bezpieczny w dobie pandemii COVID-19 produkt turystyczny doskonale uzupełniający ofertę szlaków turystycznych Województwa Podlaskiego.

logo podlaskie

Data

23 grudzień 2022

Tagi

Aktualne, Questowe