Przestrzeń dla seniorów

Przestrzeń dla seniorów

Głównym celem projektu jest wzmocnienie partycypacji społecznej seniorów z 6 małopolskich gmin, poprzez zaangażowanie ich w tworzenie gminnych rad seniorów oraz kształtowanie przestrzeni publicznych i tras turystycznych odpowiednich dla potrzeb seniorów.

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji

Źródło finansowania: środki Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzymane w ramach edycji 2018 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania: 122 150 PLN

Okres realizacji: III - XII 2018

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie partycypacji społecznej osób starszych z terenu 6 małopolskich gmin (Miechów, Zabierzów, Tokarnia, M.Jordanów, Zawoja i Łącko) oraz stworzenie im narzędzi i warunków do wyrażania swoich potrzeb, w szczególności w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych i tras turystycznych do potrzeb seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu 3 społeczności seniorów z Zawoi, Łącka i Tokarni zostaną przygotowane do powołania gminnych rad seniorów, odbędzie się wizyta studialna w Miechowie i Zabierzowie, a następnie 4 wizyty badawcze seniorów na południu Małopolski poświęcone konsultowaniu dostosowania przestrzeni publicznych i tras turystycznych do potrzeb seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami. W 6 gminach powstaną dokumenty z opisem przestrzeni publicznych wymagających najpilniejszej interwencji z punktu widzenia potrzeb seniorów. Dokumenty te zostaną przekazane lokalnym samorządom. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja podsumowująca projekt i debata z seniorami z całej Polski.

ASOS logo png300px

Data

06 grudzień 2018

Tagi

Senioralne