Questy – łączymy miejsca i pokolenia

Questy – łączymy miejsca i pokolenia

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji


Parter projektu: Vårt Verk (Norwegia)

Źródło finansowania:  Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG oraz przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wartość dofinansowania: 1 117 908 PLN

Okres realizacji: VI 2024 – II 2025

 

Opis projektu:

Projekt pt. Questy – łączymy miejsca i pokolenia” realizowany jest w 6 społecznościach liczących 15-20 osób (3 grupy w Polsce, 3 grupy w Norwegii). Jego celem jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu lokalnym i integrację ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania współpracy międzypokoleniowej. Uczestnicy skorzystają z wymiany wiedzy i doświadczenia podczas wizyt studyjnych, w tym w Norwegii.

Uczestnikami działań projektowych będą osoby w wieku 65+ oraz w wieku 18-30 lat, w tym osoby niezrzeszone, które w ramach prowadzonych działań będą budować więzi i realizować pasje w obrębie jednej z trzech tematyk: lokalna sztuka i rękodzieło, zdrowie i kuchnia tradycyjna lub ekologiczny styl życia w obliczu zmian klimatycznych.

W ramach projektu przeprowadzone zrealizowane zostaną inicjatywy seniorów na rzecz współpracy z młodymi dorosłymi oraz młodych dorosłych na rzecz współpracy z seniorami. Wspólne warsztaty w jednej z trzech tematyk pozwolą zredukować stereotypy, poprawić zrozumienie i zaufanie oraz umożliwią ukształtowanie się lokalnych liderów. Lokalni liderzy zostaną zidentyfikowani i wspierani w trakcie realizacji projektu w zakresie rozwoju umiejętności i pewności siebie, by kontynuowali aktywność społeczną także po zakończeniu projektu.

Projekt wspiera lokalne dziedzictwo. Grupy uczestniczące wezmą udział w tworzeniu questów – bezobsługowych gier terenowych, które w innowacyjny sposób ukazują historię, kulturę i przyrodę danego miejsca.

Data

02 lipiec 2024

Tagi

Aktualne, Questowe, Senioralne, Międzynarodowe