Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii

Wyprawy Odkrywców w poszukiwaniu historii

Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej na rzecz swoich małych ojczyzn wśród min. 300 osób i zwiększenie wiedzy historycznej wśród min. 2000 osób z całej Polski poprzez rozwój i upowszechnienie Questów – Wypraw Odkrywców jako metody aktywnego poznawania miejsc i ich historii.

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji

Źródło finansowania: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020

Okres realizacji: V 2018 – XII 2019

Wartość dofinansowania: 246 600 PLN (2018: 79400 PLN, 2019: 167200 PLN)

Opis projektu:

Projekt zakłada zaangażowanie młodzieży (harcerzy i młodzieży szkolnej) oraz ich opiekunów (instruktorów harcerskich i nauczycieli) do aktywnego działania obywatelskiego na rzecz swoich małych ojczyzn oraz zwiększania wiedzy historycznej naszego społeczeństwa poprzez aktywne odkrywanie miejsc przy wykorzystaniu Questów – Wypraw Odkrywców. Questy to rodzaj bezobsługowych gier terenowych – nieznakowanych w terenie tras, którymi wędruje się czytając wierszowane wskazówki i informacje o dziedzictwie danego miejsca (historii, przyrodzie, kulturze, ważnych postaciach itp.), rozwiązując zagadki, by na końcu dotrzeć do skarbu – skrzynki z pamiątkową pieczęcią. Program Questy – Wyprawy Odkrywców istnieje w Polsce od wielu lat, jednak do tej pory w niewielkim stopniu był wykorzystywany w sposób zorganizowany w szkolnych zajęciach z historii. W ramach niniejszego projektu na terenie Polski południowo-wschodniej planowane są działania związane z wdrożeniem questów jako metody edukacji historycznej do szkół (przygotowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych i zestawów questów historycznych), stworzenie 15 nowych questów o charakterze historycznym z młodzieżą i harcerzami, organizacja niepodległościowego maratonu questowego w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości. Do tworzenia questów będzie włączona miejscowa młodzież, co będzie sprzyjało wzmocnieniu lokalnej tożsamości, wiedzy o historii własnego miejsca zamieszkania, jak również zaangażowaniu w działania lokalne. Ponadto, przewidziano działania zmierzające do systemowego rozwoju ogólnopolskiego programu Questy – Wyprawy Odkrywców, którego Fundacja Mapa Pasji jest współrealizatorem
m.in. przebudowę portalu internetowego, regularne konkursy dla aktywnych poszukiwaczy skarbów, ogólnopolską konferencję, wdrożenie systemu odznak questowych i wiele innych. Dzięki realizacji projektu powstaną nowe narzędzia edukacji historycznej, a questy staną się powszechnie znanym sposobem na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego i odkrywanie historii miejsc.

FIO logo 400

Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Data

06 grudzień 2018

Tagi

Questowe, Edukacyjne