Nieudana płatność

Płatność nie powiodła się :(

Proszę sprawdzić, czy wszystkie dane do dokonania płatności (w szczególności numer karty płatnicznej, data jej ważności, kod CVV) zostały wpisane prawidłowo. Jeśli mimo prawidłowych danych płatność nie powiodła się, proszę skontaktować się ze swoim bankiem / wystawcą karty płatniczej.