Z gór na Jarmark Jagielloński

Artyści-rzemieślnicy i pracownicy instytucji kultury pięciu regionów projektu „Skarby Górali spoza Podlaha” wraz z Anną Kowalcze z Fundacji Mapa Pasji chłonęli wydarzenia Jarmarku Jagiellońskiego, czyli Festiwalu Re:Tradycja w Lublinie. Artyści mogli spotkać się z podobnymi twórcami z innych polskich krain, a pracownicy kultury zaczerpnąć nowe pomysły na promocję folkloru. Spotkanie z setkami uczestników stanowiło okazję do nawiązania nowych znajomości w świecie sztuki wymiany doświadczeń i poszukiwania inspiracji.

Grupa znalazła też czas na zwiedzanie Lublina, przyglądając się pozostałościom po wielokulturowości miasta, odwiedzając zamek królewski z ciekawą ekspozycją sztuki ludowej. Na uczestnikach wycieczki duże wrażenie zrobiło widowisko światło-dźwięk, podczas którego na kroplach wody wyświetlano materiał o lokalnej sztuce, a także „Ziemia” o cyku życia wsi według pór roku i towarzyszących im obrzędach. W drodze powrotnej wstąpili do skansenu Muzeum Wsi Lubelskiej.

Górali reprezentowali rzeźbiarze, hafciarki, twórczynie kwiatów z bibuły odzieży, obrazów i ceramik, a przy tym edukatorzy, którzy z pasją prowadzą warsztaty dla dzieci, oraz działacze na rzecz upowszechniania lokalnej tradycji.

Przywiezione z Targów Jagiellońskich inspiracje natchnęły je do tworzenia kolejnych prac. Muzealnikom i rzecznikom kultury poznanie nowoczesnych metod przedstawiania sztuki przyniosło świeże pomysły na dalszą działalność i promowanie lokalnego dziedzictwa.

Więcej na stronie projektu www.skarbygorali.pl

Projekt „Skarby Górali spoza Podhala” dofinansowany jest przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach programu EOG Kultura.