• 18 październik 2022
  • E-włączenie seniorów

Rzecznicy senioralni w Miechowie i Krakowie

W dniach 5-7 października zorganizowaliśmy II spotkanie szkoleniowe wraz z wizytą studyjną dla grupy Rzeczników Senioralnych.

  • 05 październik 2022
  • E-włączenie seniorów

Nie ustajemy w edukacji cyfrowej seniorów

  • 05 październik 2022
  • E-włączenie seniorów

Nie ustajemy w edukacji cyfrowej seniorów

29 września w Tczewie przeprowadziliśmy warsztaty stacjonarne dla grupy seniorów z podtczewskiego Czarlina.