Zawoja z widokiem na zmiany

W projekcie "E-włączenie seniorów" zmieniamy gminy, od Beskidów po Pomorze. Pracujemy nad dostosowaniem usług publiczych do potrzeb i możliwości nieco starszych mieszkańców, a także na wprowadzeniem wolontariatu cyfrowego seniorów. 

Gmina Zawoja wraz ze swoimi seniorami dostosowują usługi do mieszkańców pow. 60 roku życia. Na warsztatach rodzą się nowe inicjatywy, a ich uczestnicy wykazują się niezwykłą kreatywnością, podpowiadając rozwiązania, z jakim mogą korzystać jednostki gminy.

Projekt „E-włączenie seniorów” realizowany jest z dotacji Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.