Zapraszamy organizacje i grupy seniorów do udziału w projekcie!

Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt. „E-włączenie seniorów”. Zapraszamy do udziału w projekcie!
 
Celem projektu jest:
· podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów z 12 gmin (zajęcia komputerowe oraz z obsługi telefonów komórkowych)
· stworzenie ram wolontariatu senioralnego na terenie 6 gmin
· dostosowanie usług publicznych do potrzeb seniorów na terenie 6 gmin przy współpracy z samorządem lokalnym
· przeszkolenie 20 rzeczników senioralnych
 
Zachęcamy do zgłoszenia grup seniorów, które:
· reprezentują obszary wiejskie lub małe miasta (do 20 tys. mieszkańców)
· liczą min. 10 seniorów chętnych do udziału w szkoleniach cyfrowych
· chcą rozwijać na swoim terenie wolontariat senioralny lub prowadzić dialog z samorządem na rzecz podniesienia jakości usług publicznych dla seniorów (należy wybrać jedno z działań)
· chcą zrealizować w ramach projektu własną inicjatywę senioralną
· chcą się rozwijać poprzez udział w Akademii Aktywnego Seniora
 
10.01.2021 o godzinie 10:00 odbędzie się webinar, w czasie którego przedstawimy bardziej szczegółowo założenia projektu. Jeśli chcesz uczestniczyć, zgłoś się TUTAJ
 
Więcej informacji o całym projekcie można też znaleźć TUTAJ.
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYTUTAJ
Termin zgłoszeń upływa w dniu: 17.01.2022.
 
Projekt realizowany z dotacji Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
 
Zapraszamy do współpracy ?
 
Active citizens fund 300