E-włączenie seniorów

E-włączenie seniorów

Informacje ogólne:

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji
Źródło finansowania: Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG
Wartość dofinansowania: 75 000 EUR
Okres realizacji: XII 2021 - XI 2023

Opis projektu:

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2018 r.) 60% osób w wieku 65+ nigdy nie korzystało z Internetu. W okresie pandemii COVID-19 e-wykluczenie seniorów stało się problemem szczególnie palącym. Z prowadzonych przez nas diagnoz potrzeb seniorów w 10 gminach wynika, że seniorzy uznają brak dostępu do świata cyfrowego za jeden ze swoich głównych problemów.
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i jego skutkom wśród osób starszych.

Zapewnimy edukację cyfrową seniorom (po 3 szkolenia na tabletach i smartfonach, z naciskiem na narzędzia komunikacji i korzystanie z e-usług). W 6 gminach wypracujemy i wdrożymy program cyfrowego wolontariatu senioralnego adresowanego do seniorów/ek (2 warsztaty programowe, szkolenie wolontariuszy/ek). W kolejnych 6 gminach seniorzy/ki i instytucje wypracują gminne programy dostosowania usług publicznych do potrzeb osób starszych (3 spotkania programowe w każdej gminie). Wszyscy uczestnicy/czki zrealizują własne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. W ramach Akademii Aktywnego Seniora wyszkolimy 20 rzeczników senioralnych (4 szkolenia on-line i 2 warsztaty wyjazdowe), przeprowadzimy działania edukacyjne (min. 20 webinarów) oraz zorganizujemy grupę do wymiany doświadczeń dla zainteresowanych osób z całej Polski. Nakręcimy film i zorganizujemy konferencję ogólnopolską pokazujące nasze osiągnięcia.

W projekcie uczestniczyć będą seniorzy/rki z 12 gmin wiejskich i z małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców).

120 seniorów nabędzie umiejętności, które pozwolą na aktywne korzystanie ze świata cyfrowego, 30 z nich zdalnie przekaże nabytą wiedzę i umiejętności cyfrowe minimum 100 innym seniorom/kom, a 20 stanie się rzecznikami środowiska w kontaktach z urzędami gmin i instytucjami samorządowymi.

Aktualności związane z projektem: TUTAJ

Active citizens fund 300

Data

16 grudzień 2021

Tagi

Aktualne, Senioralne, Edukacyjne