Jak korzystać ze smartfona? Warsztaty dla seniorów

 Zapraszamy grupy seniorów (ok. 10-15 osób) na szkolenia na temat korzystania ze smartfonów oraz tabletów.

Szkolenie będzie składać się z trzech modułów (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany), każdy po ok. 2 godziny. Do udziału w projekcie zaprosimy 3 grupy seniorów.

Z uwagi na czas dojazdu na zajęcia, preferowane będą miejsca położone do 100 km od Krakowa.

Dla grupy, która zrobi największy postęp w wyniku zajęć, zorganizowane zostaną dodatkowe warsztaty z obsługi Facebooka (również 3 moduły).

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Grupę na szkolenie może zgłosić jej lider (senior/seniorka) lub animator/edukator (np. pracownik ośrodka kultury, biblioteki, urzędu gminy). Od osoby zgłaszającej grupę oczekujemy, że zorganizuje salę na szkolenia oraz zaprosi na nie zadeklarowaną liczbę seniorów. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny TUTAJ.

Szkolenia odbędą się w ramach projektu "All for Inclusion", dofinansowanego w ramach programu Erasmus+.

Termin zgłoszeń upływa w dniu: 26.10.2021

EU flag Erasmus 300 png