Warsztaty z seniorami w Wałbrzychu

28 kwietnia w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury przeprowadziliśmy warsztaty z seniorami z obsługi smartfonów.

Zainteresowanie zajęciami okazało się bardzo duże - uczestniczyło w nich ponad 40 seniorów żywo zaciekawionych rozlicznymi możliwościami, jakie daje im nowoczesna technologia. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom - z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wałbrzyskiej Rady Seniorów, wałbrzyskich organizacji pozarządowych, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju, a także osobom niepełnosprawnym - za wielkie zaangażowanie, wyrazy uznania dla prowadzących zajęcia i wyrazy potwierdzenia, jak bardzo potrzebne są seniorom kompetencje cyfrowe we współczesnym świecie.

Cieszymy się, że mogliśmy rozwiać liczne wątpliwości, rozwiązać różne problemy i odpowiedzieć na wiele pytań, którymi uczestnicy zarzucali nas do końca zajęć. I choć koniec musiał nadejść, to już cieszymy się na myśl o kolejnych warsztatach!

Dziękujemy również:
- Wałbrzyskiemu Ośrodkowi Kultury za nieocenioną pomoc, w tym nieodpłatne zapewnienie miejsca dla organizacji warsztatów, promocję wydarzenia i pomoc w rekrutacji uczestników
- Fundacji "EMU" za pomoc w organizacji wydarzenia
- Biuru Rewitalizacji Miasta Wałbrzych (Katarzyna Wojnicka), Biuru Promocji UM Miasta Wałbrzych i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju (Magdalena Klimczak), UTW (Teresa Ziegler), Stowarzyszeniu "Radość Życia" (Wanda Radłowska), Stowarzyszeniu Współpracy Polska - Wschód (Leszek Solarek) za wsparcie i pomoc w organizacji
- A PROPOS hotel & restauracja za pyszne poczęstunki dla uczestników
- Zygmuntowi Nowaczykowi (byłemu wiceprezydentowi Miasta Wałbrzych) za obecność i wsparcie

Warsztaty odbyły się w ramach międzynarodowego projektu All4Inclusion finansowanego z programu Erasmus+.

 

w1

w8

w3b