poniedziałek, 26 czerwiec 2023 11:32

Senioralne warsztaty o usługach publicznych

W ramach projektu "E-włączenie seniorów" zorganizowaliśmy warsztaty dotyczące usług publicznych. To szczególnie ważki temat w kontekście postępujących w Polsce zmian demograficznych. Co zaskakujące, jednym z przewijających się tematów podczas warsztatów był los przyszłych pokoleń, które przecież także będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą starość.

Projekt „E-włączenie seniorów” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Jak i za pomocą czego się komunikujemy? Co sprzyja komunikacji, a co stanowi barierę w przepływie informacji? Jak opowiedzieć o własnych odczuciach, bez ocieniania drugiego człowieka?
To zagadnienia, które były poruszane podczas pierwszych warsztatów pilotażowe dla seniorów dotyczących komunikacji. Posłużyły one przetestowaniu wypracowanych rezultatów projektu CEDAC - Creative educators of digital arts and culture.
środa, 01 luty 2023 02:28

Kreatywnie w Piwnicznej-Zdroju